KÜLTÜR INKILABI

“Kaybettirilen ruhumuzu bulma yolunda” Kültür İnkılâbı’nın nasıl ve niçin’ine cevab arandığı dosyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son senelerde Kültür İnkılâbı ..

GETİR